ההוצאה החודשית הממוצעת למשפחה בישראל: 15 אלף ש"ח

X Close www.israelhayom.co.il

משפחות בישראל: תמונת מצב

X Close www.doctors.co.il

הלמ"ס: לעשירים יש הרבה פחות ילדים מהעניים

X Close www.ynet.co.il

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: יותר מעשירית מהמשפחות בישראל - חד הוריות

X Close www.maariv.co.il

2016: המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.7 נפשות

X Close www.news1.co.il