אביה של עהד תמימי: "הורסים את הילדות שלה, המשפט שלה זה הצגה"

X Close www.maariv.co.il

בניגוד לבקשת עהד תמימי והוריה, בית המשפט הצבאי החליט – דיון בדלתיים סגורות

X Close megafon-news.co.il

"זו טובת הקטינה": משפטה של עהד תמימי יתקיים בדלתיים סגורות

X Close www.ch10.co.il

נפתח משפטה של עאהד תמימי, ייערך בדלתיים סגורות

X Close www.israelhayom.co.il

"לטובתה": המשפט של עאהד תמימי ייערך בחשאי

X Close www.kikar.co.il

ביהמ"ש קבע: משפטה של עהד תמימי יתקיים בחשאי

X Close www.haaretz.co.il

ביהמ"ש הצבאי: המשפט נגד עהד תמימי ייסגר בפני הציבור והתקשורת

X Close mekomit.co.il