נשיונל ג'אוגרפיק בהתנצלות היסטורית: "היינו גזענים"

X Close www.ynet.co.il

נשיונל ג'יאוגרפיק מתנצל: הסיקור שלנו היה גזעני

X Close news.walla.co.il

נשיונל גיאוגרפיק מודה: הסיקור שלנו היה גזעני לאורך השנים

X Close www.haaretz.co.il