צפו: כמה עזים נכנסות לתא מטען?

X Close www.20il.co.il

דיר ממונע: שוטרים מצאו 8 עיזים דחוסות בתא מטען של רכב • צפו

X Close www.ch10.co.il

תיעוד: גנבים מהצפון דחסו 8 עזים בתא מטען

X Close www.ynet.co.il

בתא המטען: 8 עיזים דחוסות ומייללות • צפו

X Close www.kikar.co.il