יעלון ליועמ"ש: חקירת פרשת הצוללות היא ניסיון להסתרת האמת. נתניהו כיוון לרכוש 9 צוללות " /> יעלון ליועמ"ש: חקירת פרשת הצוללות היא ניסיון להסתרת האמת. נתניהו כיוון לרכוש 9 צוללות " />

שר הביטחון לשעבר פנה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה ומתח ביקורת על ניהול החקירה: "אני פונה אליך משום שניסיונותי להביא בפניך, במהלך החקירה, את גרסתי המלאה לגבי הפרשה, ואת שאלותי והשגותי, נתקלו באמירה שזה אסור, והדרך היחידה היא עדות בפני חוקרי המשטרה"

שר הביטחון לשעבר פנה במכתב ליועמ"ש בו העלה תהיות קשות לגבי הדרך בה ניהל את החקירה: "מדוע מהרת להגיד 'שאין חשד לפלילים'? מדוע היססת לחקור?"

יעלון ליועמ"ש: חקירת פרשת הצוללות היא ניסיון להסתרת האמת. נתניהו כיוון לרכוש 9 צוללות

שר הביטחון לשעבר יעלון מציין בפני היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט שהוא נותר עם שאלות רבות לאחר שקרא את סיכום החקירה על ידי המשטרה ● "לטווח הארוך - יש חשיבות עצומה לאמון הציבור בהנהגתו ובשלטון החוק. אי חשיפת כל האמת פוגעת באמון זה, שהוא מרכיב קריטי בביטחון הלאומי שלנו", כותב יעלון למנדלבליט

שר הביטחון לשעבר כותב מכתב חריף לאביחי מנדלבליט בו הוא מביע תרעומת על התנהלותו בחקירת פרשת הצוללות.