שופט העליון שטיין: "לאקוניס יש סמכות לשקול שיקולים פוליטיים במינויים" " /> שופט העליון שטיין: "לאקוניס יש סמכות לשקול שיקולים פוליטיים במינויים" " />

נגד הפרקליטות: ביהמ"ש אישר לאקוניס להציג את גרסתו - כל הזמן

שופט העליון שטיין: "לאקוניס יש סמכות לשקול שיקולים פוליטיים במינויים"

בצעד חריג ובניגוד לעמדת היועמ"ש, אישר בג"ץ לשר לייצג את עצמו בעתירה נגד החלטתו למנוע מינוי חוקרת לוועדה מדעית. השופטים הוציאו בתום הדיון צו על תנאי נגד החלטתו של אקוניס. שטיין: "המחוקק בחר להקנות סמכות מינוי לשר, ויודע שהשר הוא דמות פוליטית"

באופן מפתיע ובניגוד לעמדת הפרקליטות החליטו שופטי בג"ץ לאפשר לשר אקוניס להציג את עמדתו באופן עצמאי בדיון בעתירת פרופ' יעל אמתי.

בג"ץ: צו על תנאי לאקוניס בעקבות פסילת מינוי המדענית בג"ץ: צו על תנאי לאקוניס בעקבות פסילת מינוי המדענית

השופטים קצבו לשר המדע 14 יום להגיב בתצהיר על העתירה נגד החלטתו לפסול את מינוי יעל אמיתי למועצת הנגידים של קרן המחקר גרמניה־ישראל; השר טען שאמיתי, שחתמה על עצומה התומכת בסרבנות, "לא תוכל לייצג את מדינת ישראל"

השופטים הוציאו צו על תנאי נגד אי מינויה של פרופ' אמיתי לנציגת ישראל בקרן הישראלית־גרמנית למדע, למרות שתמכה בסרבנות, אך אפשרו לשר להגיש תצהיר מטעמו

ראש מחלקת הבג"צים נגד שר המדע: מסרב לייצג את עמדת השר

בדיון שהתקיים בבג"צ בעקבות עתירה נגד השר אקוניס, סרב עוה"ד מהפרקליטות לאפשר לשר המדע לייצג את עמדתו: "היועץ המשפטי לממשלה סבור שזה לא מקרה חריג המצדיק ייצוג עצמאי בניגוד לעמדת הפרקליטות"